พิธีมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

พลเรือเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ กรรมการมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ โดยมี พลเรือโท พรชัย แย้มกลิ่น เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒