เข้าร่วมการฝึกภาคสนามในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานีรายงานบ้านเพ กองทัพอากาศ ต.เพ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

น.อ.สุเชษฐ ตรรกธาดา หัวหน้านายทหารฝ่ายอำนวยการ กรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมการฝึกภาคสนามในการฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สถานีรายงานบ้านเพ กองทัพอากาศ ต.เพ อ.เมืองระยอง จว.ระยอง ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒