รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ และพิธีรายงานตนต่อผู้อำนวยการ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. ณ ห้องประชุม1 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒

รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. จัดพิธี รับ-ส่ง หน้าที่ และพิธีรายงานตนต่อผู้อำนวยการ รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร.  โดยมี น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ฯ ท่านเดิม ส่งมอบหน้าที่ให้ น.อ.ณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา  ผอ.รพ.ฯ ท่านใหม่ ณ ห้องประชุม1 รพ.ทหารเรือกรุงเทพ พร. เมื่อ ๒ ต.ค.๖๒

View the embedded image gallery online at:
https://medical.nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/126-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E/1280-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B5-%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89-%E0%B8%99-%E0%B8%AD-%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3-%E0%B8%93-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%9C%E0%B8%AD-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%93-%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A11-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E0%B9%92-%E0%B8%95-%E0%B8%84-%E0%B9%96%E0%B9%92?Itemid=570#sigFreeIdbc5cd87ae9