น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. เป็นประธานเปิดงาน รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่ 9

น.อ.นิธิ  พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  เป็นประธานเปิดงาน รักษ์ดวงตานาวี ครั้งที่  9  โดยกลุ่มงานจักษุกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ร่วมกับ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. จัดกิจกรรมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตา พร้อมฟังบรรยายความรู้ และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ณ ห้องประชุม 1 รพ.ฯ  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 62