น.อ.นิธิ พงศ์อนันต์ ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จาก พล.ร.ท.นภดล สำราญ จก.สพ.ทร. และคณะ (2)

น.อ.นิธิ  พงศ์อนันต์  ผอ.รพ.ทร.กรุงเทพ พร. และคณะ  รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000 บาท  จาก พล.ร.ท.นภดล  สำราญ  จก.สพ.ทร. และคณะ เพื่อสมทบทุนผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์  รพ.ทร.กรุงเทพ พร.  ณ ห้องประชุม 1 รพ.ฯ เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62