ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ

พล.ร.ต.สุรสิงห์  ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติแก่ น.ต.ภุชงค์  พบสูงเนิน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันไตรกีฬานาวี ครั้งที่ 2  รุ่น อายุ 55-59 ปี ระยะ Sprint และ ร.อ.หญิง ปุณณิญาณ์  สิงหา ได้รับรางวัลอันดับ 2 จากการแข่งขันไตรกีฬานาวี ครั้งที่ 2  รุ่น อายุ 45-49 ปี ระยะ Olympic ซึ่งจัดที่  สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อ 14 มี.ค.62 ณ ห้องโถงอาคารอำนวยการ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.