พิธีเททองหล่อพระแก้วมรกตทรงเครื่อง โดยมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม และการออกโรงทาน

พล.ร.ต.สุรสิงห์  ประไพพานิช ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ และคณะเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระแก้วมรกตทรงเครื่อง โดยมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาด้วยการฝังเข็ม และการออกโรงทาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562  ณ วัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง