ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ รองประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. และคณะ

นาวาเอกหญิง วรัญญา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสุขภาพ ให้การต้อนรับ พันเอกหญิง พนมวัลย์ บุณยมานพ รองประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริหารงานทะเบียน สปสช. และคณะ ในการจัดประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (UC Register E-Form) ที่ห้องประชุม กกป.พร. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนสิทธิ 30 บาท กรมแพทย์ทหารเรือ ด้วยระบบใหม่ โดยมี กสส.พร. และผู้แทนจาก พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ., พัน.พ.กรม สน.พล.นย. และ รพ.รร.นร. เข้าร่วมประชุม และฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 18 มี.ค. 62

View the embedded image gallery online at:
https://medical.nmd.go.th/website/index.php/component/content/article/123-%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA-%E0%B8%9E%E0%B8%A3-2/1059-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E-%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%8A-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0?Itemid=570#sigFreeIde02221632b