วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 1300 - 1500 จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.แนะนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพล พัน.สอ.12ฯ

วันจันทร์ ที่ 3 ธ.ค.61 เวลา 1300 - 1500  จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.แนะนำความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ให้กับกำลังพล พัน.สอ.12ฯ