30 พ.ย.61 เวลา 0900 ร.อ.วรรชัย. ทิพย์มณฑา ผบ.ร้อย บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ฝึกทบทวนการฝึกดับเพลิงให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

30 พ.ย.61 เวลา 0900 ร.อ.วรรชัย. ทิพย์มณฑา ผบ.ร้อย บก.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ฝึกทบทวนการฝึกดับเพลิงให้กับข้าราชการและทหารกองประจำการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.