30 พ.ย.61 เวลา 0930 ร.ต.บรรณธนากรณ์. อุระแสง ให้ความรู้ ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธ.ค.61

30 พ.ย.61 เวลา 0930 ร.ต.บรรณธนากรณ์. อุระแสง ให้ความรู้ ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธ.ค.61