พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐

น.ท.พิพัฒน์ พูลทรัพย์ ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. (ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ ผู้บังคับกองพันพยาบาล ให้กับ น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.ฯ (ท่านใหม่) ในพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บังคับกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งในวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐