ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกของ รร.ทม.รอ.ให้กับกำลังพลกองพันพยาบาล บริเวณกองบังคับการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ใน ๒๓ ก.ค.๖๒

ร.อ.สมนึก เพ็ญพิมาย พ.จ.อ.สมบัติ น่วมพิพัฒน์ และ พ.จ.อ.ธราพงษ์ สิงหสุต ครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกประจำกองพันพยาบาล ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกของ รร.ทม.รอ.ให้กับกำลังพลกองพันพยาบาล บริเวณกองบังคับการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ใน ๒๓ ก.ค.๖๒