กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.ทำการฝึกดับเพลิงประจำเดือน มิถุนายน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ การเกิดอัคคีภัยประจำกองพัน

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.ทำการฝึกดับเพลิงประจำเดือน มิถุนายน เพื่อป้องกันเหตุการณ์ การเกิดอัคคีภัยประจำกองพัน โดยมีข้าราชการ ทหารกองประจำการเข้าร่วมการฝึก ณ บริเวณ กองพันพยาบาล ในวันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๒