กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ให้กับกำลังพล นป.สอ.รฝ.๔๙๑

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ให้กับกำลังพล นป.สอ.รฝ.๔๙๑ ณ บริเวณลานจอดเฮลิคอปเตอร์ นป.สอ.รฝ.๔๙๑ (เกาะหลีเป๊ะ) ต.เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล ในวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒