จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายไม่ให้วางไข่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน

จนท.พยาบาล พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายไม่ให้วางไข่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝน บริเวณบ้านพัก กรม สอ.๑ สอ.รฝ. ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒