น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ ๒ ประจำปี งป.๖๒ ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ริมอ่างเก็บน้ำ กรม สน.สอ.รฝ. ในวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒