กองพันพยาบาล กรม.สน.สอ.รฝ.จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลปากเกร็ด โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

กองพันพยาบาล กรม.สน.สอ.รฝ.จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลปากเกร็ด โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. "ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"พัฒนาบริเวณคลองทองหลาง เทศบาลปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันที่ ๕ ก.ค.๖๒