น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม บก.มว.พ.(ส่วนแยก) พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม บก.มว.พ.(ส่วนแยก) พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.โดยมีข้าราชการในส่วนของ มว.พ.(ส่วนแยก)และข้าราชการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เข้าร่วมประชุม