กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกโครงการทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. จัดกำลังพลเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกโครงการทบทวนชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ พรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ บริเวณพื้นที่อาคารพลศึกษา พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ ก.ค.๖๒