พิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ของกรม สน.สอ.รฝ.

น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน ของกรม สน.สอ.รฝ.โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นวิทยากรบรรยาย ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกรม สน.สอ.รฝ.ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มี.ค.๖๒ เวลา 0830