โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่กำลังพล สอ.รฝ.

น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำแก่กำลังพล สอ.รฝ." โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน พ. กล่าวรายงาน ในวันที่ ๒๖ มี.ค.๖๒ เวลา ณ ห้องประชุมงูดิน พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.