ผบ.พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานประชุม หัวข้อเรื่อง การรับทหารใหม่ และการเข้าใช้พื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร.

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน พ.กรม สน.สอ.รฝ.เป็นประธานประชุม หัวข้อเรื่อง การรับทหารใหม่ และการเข้าใช้พื้นที่ ศฝท.ยศ.ทร. โดยมีข้าราชการพัน พ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองพันพยาบาล ในวันที่ 25 มี.ค.62 เวลา 1300 น.