การจัดการสัมนาการจัดการความรู้ เรื่อง "การให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ"

น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.พร้อมข้าราชการ พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ เข้าร่วมการจัดการสัมนาการจัดการความรู้ เรื่อง "การให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารกองประจำการแบบบูรณาการ" ณ ห้องประชุมกฤษณะจันทร์ โรงพยาบาลอาภากรณ์เกียรติวงศ์ ฐท.สส.ในวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๒