กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในกรม สน.สอ.รฝ.

กองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในกรม สน.สอ.รฝ. โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ.ให้ขวัญและกำลังใจกับนักกีฬากองพันพยาบาล ณ สนามฟุตบอล กรม สน.สอ.รฝ. ใน วันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒ เวลา 1300 น.