พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุกเสม็ด

น.อ.สามารถ ศรีม่วง ผบ.กรม สน.สอ.รฝ.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน"ให้กับนักเรียนโรงเรียนจุกเสม็ด โดยมี น.ท.ชญาศักดิ์ พิศวง ผบ.พัน.พ.กรม สน.สอ.รฝ. กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนจุกเสม็ด ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ในวันที่ ๑๓ มี.ค.๖๒