จนท.พยาบาลกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายไม่ให้วางไข่ ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก

จนท.พยาบาลกองพันพยาบาล กรม สน.สอ.รฝ. ออกฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายไม่ให้วางไข่ ป้องกันการแพร่ระบาดไข้เลือดออก ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ในวันที่ 8 มี.ค.62