กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน สอ.รฝ.จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลฉีดพ่นสารกำจัดแมลงวัน ณ สโมสรริมชลวี สอ.รฝ.ในวันที่ 15 ก.พ.62 เวลา 1000 น.