๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสิ่งของบริจาคจากผู้มีจิตกุศล และหน่วยงานต่างๆ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อต้านภัย COVID-19

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภค น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากผู้มีจิตกุศล และหน่วยงานต่างๆ ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อต้านภัย COVID-19 ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ และเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมแพทย์ทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ และเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบวรราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลเทพเทพารักษ์ ศาลพระภูมิเจ้าที่ หน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ อาศรมหมอพร และปลูกต้นประดู่ โดยมี พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ แบบเคลื่อนย้ายสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ จากมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ

หม่อมราชวงศ์ จิยากรอาภากร  เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ร่วมกับผู้มีจิตกุศลบริจาคทุนทรัพย์ มอบเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้าย สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ให้โรงพยาบาลในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๓๑ มี.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้แทนรุ่น ในนามหมู่วัว วปอ.59

พลเรือเอก นิพร  สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรุ่น ในนามหมู่วัว วปอ.59 มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับกรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องรับรอง อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๓๐ มี.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านภัย COVID-19

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท MASK 3 M และ ถุงมือยาง เพื่อต้านภัย COVID-19 จาก พลเรือตรี ทวี  ทองประยูร เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ และคณะ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...