๒๒ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง จาก ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๕ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท จาก ผู้แทนคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ ๒๕ ให้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสรกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๒๑ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ จาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า)

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน ๒,๐๐๐ ชิ้น หน้ากากอนามัย SAN950 จำนวน ๔๐๐ ชิ้น แอลกอฮอล์ 75% ขนาด ๑ ลิตร จำนวน ๒๐ ขวด พลาสติกรัดด้านหลังหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น จาก คณะผู้แทนโครงการ วบส.๕ ช่วยหมอ (หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับนักบริหารระดับสูง นิด้า) ให้แก่ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนการกักกันโรคและรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กรมแพทย์ทหารเรือ จาก ผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๖๙

พลเรือเอก ไพบูลย์  ช้อยเพ็ง ผู้แทนรุ่นนักเรียนนายเรือ รุ่นที่ ๖๙ มอบเงินบริจาคจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้กับศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19 กรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นผู้รับมอบฯ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗ เม.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๓ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...