๒๔ ก.ย.๖๒ พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล

พลเรือตรี วิชัย มนัสศิริวิทยา รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ พระราชานุสาวรีย์ฯ ภายในโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒