๓ ก.ค.๖๓ พลเรือตรี สุรสิงห์ ประไพพานิช รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ

พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยแพทย์ปฐมภูมิกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๑ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ ชั้น ๒ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๓ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารเรือ และการติดตามการแพทย์เชิงนโยบายของเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมกรมแพทย์ทหารเรือ ๓ ชั้น ๓ อาคารกองบังคับการกรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ เข้าร่วมพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพ

พลเรือเอก ลือชัย  รุดดิษฐ์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศทหาร โดยมี พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือเข้าร่วมพิธีฯ ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๑ ก.ค.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ รับการเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุรสิงห์  ประไพพานิช  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี สุมิตร  แดงดีเลิศ  รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูงของกรมแพทย์ทหารเรือ รับการเยี่ยมคารวะและให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าแพทย์ ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมนาวิกเวชกิจ ๑ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

๒๙ มิ.ย.๖๓ พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจากนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ

พลเรือโท วิชัย  มนัสศิริวิทยา  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ รับมอบเงินบริจาคจาก นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ  รุดดิษฐ์  นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงสระว่ายน้ำกรมแพทย์ทหารเรือ ณ สมาคมภริยาทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...