รับมอบเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ

พล.ร.ต.เกิดศักดิ์  วีระโยธิน ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ มูลค่า 898,800 บาท  จาก คุณ อารีย์  คำนึงกิจ ผู้จัดการโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ มอบให้แก่ รพ.ฯ เพื่อใช้ทางการแพทย์ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ เมื่อ 21 ก.พ.62