พลเรือตรี ชลธร สุวรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ที่ได้รับการเลื่อนยศจำนวน ๑ นาย เป็น จ่าตรี

พลเรือตรี ชลธร  สุวรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ทหารกองประจำการที่สมัครเข้ารับราชการต่อจากเวลากองประจำการ ที่ได้รับการเลื่อนยศจำนวน ๑ นาย เป็น จ่าตรี ดังนี้  พลฯ พรวิชัย  วงษ์ไชยา ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ๖๓

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกบริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหาร ๖๓ ซึ่งดำเนินการฝึก ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๖-๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องอำนวยชูโต กิจการสโมสร รพ.ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

คุณ ณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ เป็นประธานมอบห้องประชุมลุมพิกานนท์ ให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ

คุณ ณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ เป็นประธานมอบห้องประชุมลุมพิกานนท์ ให้โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งห้องประชุมดังกล่าวได้รับเงินบริจาคจากตระกูล "ลุมพิกานนท์" ซึ่งเป็น ลูก หลาน ของ พลเรือจัตวา ผิน ลุมพิกานนท์ อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นจำนวนเงิน ๓,๖๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์ สำหรับใช้ในการดำเนินการต่างๆ ของทางโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี คุณ พาขวัญ มิตรประชาชน เป็นผู้มอบ

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. รับมอบเงินบริจาค  จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยมี คุณ พาขวัญ  มิตรประชาชน เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรองอาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เมื่อวันที่ 2 ม.ค.63

พล.ร.ต.ชลธร สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)

พล.ร.ต.ชลธร  สุวรรณกิตติ ผอ.รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. เป็นประธานประกอบพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(หมอพร)องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ อนุสาวรีย์หมอพร ด้านหน้า รพ.ฯ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62

เนื้อหาอื่นๆ...