พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ABK Sport Day เพิ่มพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ABK Sport Day เพิ่มพลังกาย พลังใจ พลังสามัคคี โดยการจัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงพยาบาล  ณ บริเวณสนามด้านหลังกองบังคับการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง ของ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ บริเวณลานด้านหน้าโรงพยาบาล เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อภารกิจทางทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

พลเรือตรี ชลธร สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต สำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์

พลเรือตรี ชลธร  สุวรรณกิตติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต สำหรับกำลังพลสายแพทย์ ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุมลุมพิกานนท์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแก่ ประชาชน ผู้รับบริการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้น

โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ดำเนินการแจกหน้ากากอนามัยแก่ ประชาชน  ผู้รับบริการ และ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเบื้องต้น ณ บริเวณส่วนตรวจโรคผู้ป่วย เพื่อสร้างความตระหนักรู้และการเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...