พิธีเปิดโครงการ “ ให้ความรู้ด้วยความรัก”

น.อ.หญิง ผุสดี หิรัญอัศว์ ผอ.ศูนย์สุขภาพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ ให้ความรู้ด้วยความรัก”โดยมี น.อ.หญิง อวรรษนันต์ ฐานะวุฑฒ์ สูติ-นรีแพทย์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การบริการการตรวจสุขภาพเพศหญิงและวัยทอง ณ.ศูนย์สุขภาพ รพ.ฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562