๗ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ฯ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสุขภาพผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฯ ณ สถานที่ตรวจร่างกาย ห้องโถงชั้น ๓ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒ ก.ค.๖๓ พล.ร.ต.ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ

พลเรือตรี ธนรักษ์ เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศ ณ ห้องรับรอง สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑ ก.ค.๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม "การนิเทศทางการพยาบาล" โดยมี น.ท.หญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ น.ต.หญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ฯ

นาวเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานเปิดการประชุม "การนิเทศทางการพยาบาล" โดยมี นาวาโทหญิง พุทธชาด เจริญสิริวิไล และ นาวาตรีหญิง กรุณา วงษ์เทียนหลาย จาก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓๐ มิ.ย.๖๓ น.อ.หญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรงานมหกรรมคุณภาพการพยาบาล " Variety of Nursing Quality 2020 " ฯ

นาวาเอกหญิง กรองทิพย์ จันทร์อินทร์ รอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรงานมหกรรมคุณภาพการพยาบาล " Variety of Nursing Quality 2020 " ณ ห้องประชุม พลเรือตรี เล็ก สุมิตร ชั้น ๕ อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๙ มิ.ย.๖๓ นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว ให้กับห้องตรวจโรคศัลยกรรม ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ฯ

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะ มอบพัดลมตั้งพื้น ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๒๐ ตัว ให้กับห้องตรวจโรคศัลยกรรม ห้องตรวจโรคอายุรกรรม ห้องตรวจโรคฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ รวมมูลค่า ๒๒,๕๖๐ บาท ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

เนื้อหาอื่นๆ...