๒๓ เม.ย.๖๓ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการตามคำสั่ง ทร.เรื่องการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓

พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ดำเนินการตามคำสั่ง ทร.เรื่องการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการชั้นประทวน ประจำปี ๒๕๖๓ โดย จ่าใหม่ ๑๓ นายและข้าราชการที่กลับจาก กอ.รมน.จำนวน ๖ นาย เข้ารายงานตนต่อ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เนื่องในการย้ายบรรจุใหม่ที่ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓

๒๒ เม.ย.๖๓ เจ้าหน้าที่พยาบาลส่วนการรักษาและเจ้าหน้าที่เวชระเบียน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมประชุมทางระบบสื่อสารทางไกลของหน่วยกับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ พร.

เจ้าหน้าที่พยาบาลส่วนการรักษาและเจ้าหน้าที่เวชระเบียน พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ร่วมประชุมทางระบบสื่อสารทางไกลของหน่วยกับหน่วยแพทย์ปฐมภูมิ พร.สำหรับการประชุมผ่านระบบ webex meeting เรื่องการลงข้อมูลในระบบ e claim ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒๒ เม.ย.๖๓ ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์ นกพ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ให้การต้อนรับแนะนำและบรรยายสรุปภารกิจและการปฏิบัติของพัน.พ.ฯในการสนับสนุน นย.กับจ่าใหม่

ร.อ.วิสูตร สุนทรพฤกษ์ นกพ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ให้การต้อนรับแนะนำและบรรยายสรุปภารกิจและการปฏิบัติของพัน.พ.ฯในการสนับสนุน นย.กับจ่าใหม่ จำนวน ๑๓ นาย และผู้ที่กลับจาก กอ.รมน.จำนวน ๖ นาย รวม ๑๙ นาย ณ ห้องประชุม พัน. พ.กรม สน.พบ.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพร ฯเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒๒ เม.ย.๖๓ คณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ร่วมสำรวจมารีนรีสอร์ท เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรค B C ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คณะฝ่ายอำนวยการ พัน.พ.ฯ ร่วมสำรวจมารีนรีสอร์ท เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรค B C ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

๒๒ เม.ย.๖๓ พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย.และคณะ เยี่ยมสำรวจพื้นที่พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค รองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายใน ทร.

พล.ร.ต.สรไกร สิริกรรณะ ผบ.ศฝ.นย.และคณะ เยี่ยมสำรวจพื้นที่พัน.พ.กรม สน.พล.นย.ในการจัดตั้งพื้นที่เฉพาะเฝ้าระวังโรค รองรับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ภายใน ทร.โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุนฯและน.ต.เอกภพ ตลอดไธสง รอง ผบ.ร้อย.พัน.ช.พล.นย.ให้การต้อนรับ ณ พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓