×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /space/vhosts/nmd.go.th/httpdocs/website/images/news-Image/newsInformation/Subunit/panpor/06062561

×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/news-Image/newsInformation/Subunit/panpor/06062561

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. เยี่ยม พัน.พ.กรม สน.พล.นย.

เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะตรวจเยี่ยมเวชระเบียน พัฒนาระบบสารสนเทศ พร. นำโดย น.ท.หญิง จงกล อร่ามเรืองกุล และคณะ  เยี่ยม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เพื่อเตรียมระบบเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสุขภาพระหว่าง รพ.หลักกับหน่วยปฐมภูมิ ทร. และศึกษาการจัดทำระบบสำรองข้อมูลของหน่วย

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย. ประจำปี งป.๖๒

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนหน่วยปฏิบัติราชการชายแดน นย. ประจำปี งป.๖๒ ห้วงการฝึกวันที่ ๒ -๑๕ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมี น.ต.ธาดา โพสาโพชน์ ผบ.ร้อย.พ.สนับสนุน/รองผู้อำนวยการฝึกฯ กล่าวรายงานพร้อมกำลังพลฝึก จำนวน ๑๑๑ นาย ณ บริเวณพื้นที่ฝึก พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปี งป.๖๓

ร.ต.ฐิติณัฐ จารุฐิติ ผบ.ร้อย.พ.กอง สนช.กจต. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ทางวิชาการตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปี งป.๖๓ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง Prehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปี งป.๖๒

น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย. บรรยายพิเศษเรื่อง Prehospital Trauma Life Support แก่หลักสูตรการฝึกเตรียมเจ้าหน้าที่สายแพทย์สนับสนุนปฏิบัติราชการชายแดน นย.ประจำปี งป.๖๒ ณ ห้องประชุม พัน.พ.กรม สน.พล.นย. ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.พร้อมคณะฝอ./นขต.พัน.พ.ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.

เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย.๖๑ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ น.ท.พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผบ.พัน.พ.กรม สน.พล.นย.พร้อมคณะฝอ./นขต.พัน.พ.ฯ เข้ารับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร. เนื่องจาก พัน.พ.กรม สน.พล.นย.เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ ทร.ในพื้นที่ค่ายกรมหลวงชุมพร ในการให้บริการทางการแพทย์แก่กำลังพลในสังกัด นย.รวมทั้งทหารใหม่จาก ศฝ.นย. เพื่อความพร้อมในการเตรียมการให้บริการทางการแพทย์แก่ทหารใหม่จาก ศฝ.นย. ในการรับหน้าที่ต่อจากแผนกแพทย์ ศฝท.ยศ.ทร.เนื่องจากการยุบหน่วยของ ศฝท.ยศ.ทร. ณ บก.ศฝท.ยศ.ทร.

เนื้อหาอื่นๆ...