การจัดตั้งสถานีการให้บริการด้านการแพทย์รองรับเหตุฉุกเฉินจากภาวะโรคอันตรายจากความร้อน ในหลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน งป.๖๓

ข้อมูลการจัดตั้งสถานีการให้บริการด้านการแพทย์รองรับเหตุฉุกเฉินจากภาวะโรคอันตรายจากความร้อน ในหลักสูตรส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน งป.๖๓ ดังนี้

๑.จัด ๓ ทีม ตามกระบวนการศูนย์ฯ คือ ชุดพยาบาลในพื้นที่หน้างาน ชุดพยาบาลในพื้นที่ตั้งศูนย์ (พัน.พ.ฯ) และชุดพยาบาลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย

๒.เตรียมอุปกรณ์ด้านการแพทย์

- กล่อง HS box ชุดหน้างาน ประจำรถพยาบาล ๒ กล่อง (คันละ ๑ กล่อง) และที่ตั้ง ๑ กล่อง  ชุดส่งต่อ ๑ กล่อง

- พื้นที่รองรับใช้ เตียง ๖ เตียง เสาน้ำเกลือ ๔ เสา ฉากกัน ๑ ฉาก ผ้าหุ่ม ๔ ผืน พัดลมใหญ่ ๒ เครื่อง กระดานไวด์บอร์ดบันทึกข้อมูลผู้ป่วย ๑ อัน ถุงดำใส่ชุดผู้ป่วย ๑ แพ็ค และชุดปฐมพยาบาลและกู้ชีพตามความเหมาะสม

- มีทีมจาก โรงเรียนชุมพลทหารเรือ มาดูงาน และ จาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาสังเกตุการณ์และให้ข้อมูลแนะนำ ประมาณ ๑๐ นาย

- กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัด เจ้าหน้าที่บรรยายและตอบคำถามให้คณะดูงาน ๑ นาย

- ๐๘๐๐ ทุกทีม เบิกอุปกรณ์ HS box และน้ำแข็ง พื้นที่หน้า กองบังคับการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

- สารสนเทศ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และ เพื่อประโยชน์ในการเสนอ KM หน่วย ต่อไป

- ทีมครูฝึก จัดครูฝึก ๑ นาย สังเกตุการณ์และประสานข้อมูลระหว่างหน่วยฝึก

- เลขาศูนย์ฯ ประสาน โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อเตรียมรับผู้ป่วย

View the embedded image gallery online at:
https://medical.nmd.go.th/website/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%A3/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9E-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%A5-%E0%B8%99%E0%B8%A2/1645-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%89%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%87%E0%B8%9B-%E0%B9%96%E0%B9%93#sigFreeId99608e6150