นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐

นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ โดย นางสมพิม ทนผักแว่น ครูใหญ่ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ เป็นผู้รับมอบ ณ บก.สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑๐ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓