นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ

นาวาโทพิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบบริจาคเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ โดย นางสาวแสงจันทร์ เทพวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ เป็นผู้รับมอบ ณ บก.รร.นาวิกโยธินบูรณะ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓