กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่ย้ายสังกัดเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลสนับสนุนการคัดกรองโรค COVID-19 ให้กับทหารใหม่ที่ย้ายสังกัดเข้าหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญาการนาวิกโยธิน เป็นผู้ควบคุมในการปฏิบัติ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนกำลังพลเพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ จชต. หัวข้อการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการฝึกอบรมทบทวนกำลังพลเพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่ จชต. หัวข้อการช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า  โดยวิทยากรพิเศษจาก โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ และครูช่วยชีวิตเชิงยุทธวิธีจาก กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และคณะฝ่ายอำนวยการ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก นำโดย พันเอก ประเสริฐ บุญเนาว์ หัวหน้าแผนกวิชา ฝอ.รร.สร.ทบ.และคณะ จำนวน ๕ นาย มาประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาดูงานของนักเรียนหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารแพทย์ รุ่นที่ ๖๙ รร.สร.ทบ.จำนวน ๙๐ นาย ที่ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันและควบคุมโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) แก่กำลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอก เผดิมชัย สุคนธมัต รอง เสธ.นย.(๒) เป็นประธาน วิทยากรบรรยายพิเศษ นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมด้วย นาวาโทหญิง อนุธิดา วรวุฒิ หัวหน้าแผนกระบาดวิทยา กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบและทีมงาน บรรยายความรู้ ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

นาวาโทหญิง อนุธิดา วรวุฒิ หัวหน้าแผนกสร้างเสริมสุขภาพและคณะ จาก กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาดำเนินการให้ข้อแนะนำการคัดกรองโรค COVID-19 ในหน่วยทหาร

นาวาโทหญิง อนุธิดา วรวุฒิ หัวหน้าแผนกสร้างเสริมสุขภาพและคณะ จาก กองเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มาดำเนินการให้ข้อแนะนำการคัดกรองโรค COVID-19 ในหน่วยทหาร โดยมี นาวาโท พิชเยนทร์ ศิลป์ศรีกุล ผู้บังคับการกองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ กองพันพยาบาล กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓